ചന്ദ്രയാൻ പോലെ, ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധം ചന്ദ്രനിലേക്കും അതിനുമപ്പുറത്തേക്കും പോകും: കേന്ദ്രമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ

ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിലയിലാണെന്ന് വ്യക്തമായ ഒരു സന്ദേശം ഇന്ന് ഉണ്ട്. എന്നാൽ അവർ അമേരിക്കയിൽ പറയുന്നത്

വിവാഹിതനായ പുരുഷനുമായുണ്ടായിരുന്ന പ്രണയം വിഷാദരോഗിയാക്കിരുന്നു: ആൻഡ്രിയ ജെർമിയ

വിവാഹിതനായ തന്റെ മുൻ കാമുകൻ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നെന്നും അതിനാൽ താൻ കടുത്ത വിഷാദരോ​ഗത്തിലേക്ക് പോയെന്നും ആൻഡ്രിയ തുറന്നു പറഞ്ഞു.