ഗുജറാത്ത് കലാപം; മോദി സർക്കാരിനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കാൻ തെളിവുണ്ടാക്കി; മുൻ ഡിജിപി ആർബി ശ്രീകുമാറിന് സ്ഥിരം ജാമ്യം

ജൂലൈ 19 ന് സുപ്രീം കോടതി (എസ്‌സി) അവർക്ക് സാധാരണ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ശ്രീകുമാറിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത്