റേവ് പാർട്ടിയിൽ മയക്കുമുരുന്ന് ഉപയോഗം; തെലുങ്ക് നടി ഹേമ അറസ്റ്റിൽ

ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നും ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നുമുള്ള 25 സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്തത്. റേവ് പാർട്ടിയിൽ