റോമിന് ആ പേര് കിട്ടിയത് ശ്രീരാമനിൽ നിന്നും; സ്വാമി അമേഗ് ലീല പ്രഭുവിന്റെ പ്രഭാഷണം വൈറൽ

ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഇറ്റലിയിലെ റവന്ന നഗരത്തിന്റെ പേരിന് രാവണനുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു .

പ്രധാനമന്ത്രിയായ മോദിയെ അപമാനിക്കുന്നത് അവകാശമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് കരുതുന്നു; ഖാർഗെയുടെ രാവണൻ പരാമർശത്തിന് മറുപടിയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി

കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പറഞ്ഞു മോദി പട്ടിയുടെ മരണം, മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു മോദി ഹിറ്റ്ലറുടെ മരണം