പ്രധാനമന്ത്രിയായ മോദിയെ അപമാനിക്കുന്നത് അവകാശമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് കരുതുന്നു; ഖാർഗെയുടെ രാവണൻ പരാമർശത്തിന് മറുപടിയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി

കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പറഞ്ഞു മോദി പട്ടിയുടെ മരണം, മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു മോദി ഹിറ്റ്ലറുടെ മരണം