അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാൻ ഇല്ലെന്നു ഗാന്ധി കുടുംബം; അടുത്ത അധ്യക്ഷൻ ആരാകും

ന്യഡൽഹി: കോൺഗ്രസിൻ്റെ അടുത്ത സ്ഥിരം ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ആരെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഗാന്ധികുടുംബം. താത്കാലിക അധ്യക്ഷയായ സോണിയ ഗാന്ധി