അഡ്വാനിയുടെ രഥയാത്ര കടന്നുപോകുന്ന വഴിയില്‍ നിന്ന് പൈപ്പ് ബോംബ് കണ്ടുടുത്തു

മധുര: തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മധുരയില്‍ ബിജെപി നേതാവ് എല്‍.കെ.അഡ്വാനിയുടെ രഥയാത്ര കടന്നുപോകുന്ന വഴിയില്‍ നിന്ന് പൈപ്പ് ബോംബ് കണ്‌ടെടുത്തു. തിരുപ്പറകുണ്ടത്തിനും മധുരയ്ക്കുമിടയില്‍