ശ്രീനാഥ് ഭാസിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ വിലക്ക്; താൽക്കാലികമായി സിനിമയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ തീരുമാനം

അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയ അഭിമുഖ സമയത്ത്, നടൻ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ എന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്.

ശ്രീനാഥ് ഭാസിക്ക് ജാമ്യം; കടുത്ത നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന

ശ്രീനാഥ് ഭാസി അഭിനയിച്ച പുതിയ സിനിമയായ ചട്ടമ്പിയുടെ പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായി എത്തിയപ്പോഴാണ് അവതാരകയോട് അപമാര്യാദയായി പെരുമാറിയത്.