സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം; ത്രിവർണപതാക സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രൊഫൈല്‍ ചിത്രമാക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ച്

രാജ്യവും ജനങ്ങളും തമ്മില്‍ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണിതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ഇതിനു