എനിക്ക് ഒമ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അമ്മ വീണ്ടും ഗര്‍ഭിണിയാണെന്ന് പറയുന്നത്; താന്‍ അസ്വസ്ഥയായിരുന്നുതായി അഹാന

ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ വെളിച്ചം, ഹൃദയത്തിന്റെ സന്തോഷം, നിന്നെ ഞാന്‍ സ്നേഹിക്കുന്നു കുഞ്ഞേ

അമ്മയ്ക്ക് ഒപ്പം അച്ഛനും ഏഴുമാസം പ്രസവാവധി: നിയമം നടപ്പിലാക്കി ലോകത്തെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള രാജ്യം

കുഞ്ഞിന്റെ വളര്‍ച്ചയുടെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തില്‍ അമ്മയുടേതെന്ന പോലെ അച്ഛന്റെ പങ്കും സുപ്രധാനമാണെന്ന നിഗമനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നിയമം നടപ്പിലാകുന്നത്...