യു പി സർക്കാരിന്റെ ബുള്‍ഡോസര്‍ രാഷ്ട്രീയം; ഹർജി കേള്‍ക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ജഡ്ജി പിന്മാറി

അനധികൃത നിർമ്മാണം ആരോപിച്ച് വീട് കയ്യേറാനുള്ള യുപി സർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ വീടിന്റെ ഉടമയും ജാവേദിന്റെ ഭാര്യയും വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ്