കെകെ ശൈലജക്കെതിരെയുള്ള ലോകായുക്ത അന്വേഷണം മഞ്ഞുമലയുടെ അറ്റംമാത്രം: കെ സുരേന്ദ്രന്‍

കേന്ദ്രത്തിലെ ഒന്നാം യുപിഎ സര്‍ക്കാരിന്റെതിന് സമാനമായ രീതിയിലാണ് കേരളത്തിൽ പിണറായി സര്‍ക്കാരും പ്രവര്‍ത്തിച്ചത്.