എഐ ക്യാമറ ഇടപാട്: പ്രധാന രേഖകളിൽ ഒന്ന് നാളെ പുറത്തുവിടുമെന്ന് വിഡി സതീശൻ

നിലവിൽ കേരളത്തിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്‌ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമരമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നതെന്നും തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഇത്രയും വലിയ സമരങ്ങൾ