പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചിട്ടും ദൈവം ഒന്നും തന്നില്ല; പിണങ്ങി ക്ഷേത്രത്തിന് നേരെ പെട്രോള്‍ ബോംബെറിഞ്ഞ് യുവാവ്

ഇതുവരെ തന്റെ ജീവിതത്തില്‍ നല്ലതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇയാള്‍ ദൈവത്തെ ശപിക്കുകയും ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളില്‍ പെട്രോള്‍ ബോംബ്