വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ശതാബ്ദി; ഒരു വര്‍ഷം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന പരിപാടികളോടെ തമിഴ്നാട് സര്‍ക്കാര്‍ ആഘോഷിക്കും: എംകെ സ്റ്റാലിന്‍

. തമിഴ്‌നാടിന് പുറത്ത് പിന്നാക്കക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച് സമൂല മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധിച്ചവരെ കണ്ടെത്തിയാണ് അംഗീകാരം നല്‍കുക.