പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം 60 ആക്കിയ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിച്ച്‌ സര്‍ക്കാര്‍

തിരുവനന്തപുരം: പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം 60 ആക്കിയ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിച്ച്‌ സര്‍ക്കാര്‍. തുടര്‍ നടപടികള്‍ വേണ്ടെന്നാണ് മന്ത്രി സഭ യോഗം