ഛത്രപതി ശിവജി മഹാരാജ് ആശുപത്രിയില്‍ രോഗികളുടെ കൂട്ടമരണം; 24 മണിക്കൂറില്‍ മരിച്ചത് 18 രോഗികള്‍

ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ അനാസ്ഥയാണ് മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കള്‍ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ആശുപത്രി അധികൃതര്‍