പത്തനംതിട്ടയില്‍ ഡോക്ടര്‍ക്ക് നേരെ തെറി വിളിയും ഭീഷണിയും

പത്തനംതിട്ട : പത്തനംതിട്ടയില്‍ ഡോക്ടര്‍ക്ക് നേരെ തെറി വിളിയും ഭീഷണിയും . അടൂര്‍ പറക്കോട് മെഡിക്കല്‍ സെന്‍റര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സക്കെത്തിയ