വടകരയിൽ കെ കെ ശൈലജ 120 മുന്നിൽ; തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലെന്നു ഷാഫി പറമ്പിൽ

ജനങ്ങൾ കൈവിട്ടിട്ടില്ല. അവരുടെ പിന്തുണ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ 20 സീറ്റിലും യുഡിഎഫ് ജയം ഉറപ്പ്. വടകരയിലെ ജനങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ