ബേസിൽ ജോസഫ് – ദർശന സിനിമ ‘ജയ ജയ ജയ ജയ ഹേ’ ; റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

ചിയേഴ്‌സ് എന്റർടൈൻമെന്റസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സിനിമയ്ക്ക് വിപിൻ ദാസും നാഷിദ് മുഹമ്മദ്‌ ഫാമിയും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ രചിക്കുന്നത്.