റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ധീരതയെ അഭിനന്ദിച്ച്‌ നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്‍

ന്യൂദല്‍ഹി: റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ധീരതയെ അഭിനന്ദിച്ച്‌ ധനമന്ത്രി നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്‍. റഷ്യയില്‍ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി