ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല പെണ്ണു കാണൽ: നിഖില വിമൽ

നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. സ്ത്രീധനം കൊടുത്തതിന്റെയും കുറഞ്ഞതിന്റെയുമൊക്കെ പേരിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട്

ഞാൻ എന്തിന് മാദ്ധ്യമങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേരണം; നിഖില വിമൽ ചോദിക്കുന്നു

എന്നെപ്പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളാണ് എഴുതി വച്ചത്. അതിന്റെ ബാക്കി ചർച്ച നടക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ ചാനലിലാണ്.

പുരുഷന് കൊടുക്കുന്ന അതേ ഭക്ഷണം തന്നെയല്ലെ സ്ത്രീക്കും വിളമ്പുന്നത്; വിവേചനമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ല: ഫാത്തിമ തഹ്‌ലിയ

സ്ത്രീകളെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റി നിര്‍ത്തി എന്നത് വിവേചനമാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ഇത് മതപരമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള

നിഖില വരുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയായി തോന്നും; ഫ്രെയിമിലേക്ക് വന്നാൽ പെർഫോമൻസ് ​ഗംഭീരമാണ്: സിബി മലയിൽ

ഞാൻ ദീർഘമായ ഇടവേളയിൽ എവിടേയും പോയിട്ടൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചുവരവ് എന്ന വാക്കിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല.