നേപ്പാളിലെ നിശാക്ലബ്ബ് സന്ദര്‍ശനം: റിസോര്‍ട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ വിവാഹ റിസപ്ഷന്‍ കഴിഞ്ഞശേഷമേ രാഹുല്‍ കാഠ്മണ്ഡുവില്‍ നിന്ന് മടങ്ങുകയുള്ളൂയെന്നാണ് വിവരങ്ങള്‍