നാഗ്പൂരില്‍ നിക്ഷേപം നടത്തണമെന്ന് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന് കത്തെഴുതി കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്കരി

സ്റ്റീല്‍, വാഹനം, ഐടി, വ്യോമയാന ഉഉത്പ്പന്നങ്ങൾ നിര്‍മിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാന്‍ നാഗ്പൂരില്‍ നിക്ഷേപമിറക്കണമെന്നാണ് ഗഡ്കരി ആവശ്യപ്പെട്ടത്.