പസഫിക് സമുദ്ര ദ്വീപ് രാഷ്ട്രമായ കിരിബാതിലും ന്യൂസിലൻഡിലെ ഓക്സിലൻഡിലും പുതുവർഷം പിറന്നു

അതേസമയം പുതുവർഷം ഏറ്റവും വൈകിയെത്തുന്നത് യുഎസിലെ ബേക്കർ ദ്വീപ്, ഹൗലൻഡ് ദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്. തികച്ചും മനുഷ്യവാസമില്ലാത്ത

സംസ്ഥാനത്തെ പുതുവർഷാഘോഷങ്ങൾ; നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാൻ പോലീസ്

ആഘോഷവേളകളില്‍ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗ സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ അതിനെതിരെ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്താനും സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.