തുടർച്ചയായ അപകടങ്ങൾ; ചൈനീസ് വിമാനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ നേപ്പാളിന്റെ ദേശീയ എയർലൈൻ

സമയപരിധി നീട്ടിയിട്ടും ലേലക്കാരാരും മുന്നോട്ടുവന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ പറക്കാത്ത വിമാനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

നേപ്പാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; 15,000 വ്യാജ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളുമായി ഇന്ത്യക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

തെക്കൻ നേപ്പാളിലെ പർസ ജില്ലയിലെ ജഗന്നാഥ്പൂർ റൂറൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് നേപ്പാൾ പോലീസ് സംഘം ഇസാജത്ത് അഹമ്മദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്