തൃശൂരിൽ ബിജെപിയെ ജയിപ്പിച്ചത് കോൺഗ്രസ്; നേമത്ത് നടന്നത് തന്നെ തൃശൂരിലും നടന്നു: എംവി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ

മണലൂരിലും ഒല്ലൂരിലും തൃശൂരിലും നാട്ടികയിലും ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലും ആറ്റിങ്ങലിലും കാട്ടാക്കടയിലും കഴക്കൂട്ടം, വട്ടിയൂർകാവ് , നേമം