പാലോട് രവി ദേശീയഗാനം തെറ്റിച്ച് പാടിയതില്‍ പരിഹാസവുമായി കെ മുരളീധരന്‍

അതേസമയം ഇതോടൊപ്പം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിനെതിരെയും കെ മുരളീധരൻ ആഞ്ഞടിച്ചു . സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം മുടങ്ങിയത് ധനപ്രതി