മൈസൂരുവില്‍ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കണോ; എങ്കിൽ ഇനി പോലീസ് ക്ലിയറന്‍സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്‍ബന്ധം

നിലവിൽ മൈസൂരു നഗരത്തില്‍ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പോലീസ് ക്ലിയറന്‍സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കി.

ബസ് ഷെൽട്ടറുകളിൽ കാണുന്ന ‘മസ്ജിദ് പോലുള്ള’ താഴികക്കുടം തകർക്കും; ഭീഷണിയുമായി ബിജെപി എംപി

മൈസൂരിലെ ഊട്ടി റോഡിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ താഴികക്കുടങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്, നടുവിൽ വലിയ താഴികക്കുടവും അടുത്ത് ചെറിയ താഴികക്കുടവുമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു