രാജീവ് ഗാന്ധിക്കുണ്ടായിരുന്ന മിസ്റ്റർ ക്ലീൻ എന്ന പ്രതിച്ഛായ മോദിയ്ക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്: അജിത് പവാർ

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കുള്ള ജനപ്രീതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ താരതമ്യം നടത്തിയത്. അന്താരാഷ്‌ട്ര സന്ദർശന