ഗുജറാത്ത് പാലം അപകടത്തിൽ രാജ്കോട്ട് എംപിയുടെ 12 കുടുംബാംഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ഗുജറാത്തിലെ മോർബി ടൗണിൽ തൂക്കുപാലം തകർന്ന് മരിച്ചവരിൽ ബിജെപി ലോക്‌സഭാംഗം മോഹൻ കുന്ദരിയയുടെ 12 കുടുംബാംഗങ്ങളും