മോദി ഗ്യരന്റിക്ക് ആംആദ്മിയുടെ ബദൽ; 10 ഗ്യാരന്റികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെജ്‌രിവാൾ

ആം ആദ്മി പക്ഷെ ഗ്യാരൻ്റി പ്രതിപക്ഷ ഇന്ത്യാ സഖ്യ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാല്പോലും ഇന്ത്യ സഖ്യ സർക്കാര് അധികാരത്തിൽ