ബിജെപിയെ പിന്തുണയ്ക്കില്ല; പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയം തുടരും: ശരദ് പവാർ

അടുത്ത വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളെ വലിയ ഭീഷണിയാണ് ബിജെപി കാണുന്നത്.അത് കൊണ്ടാണ് അവയിൽ