മാതൃഭൂമി ലേഖകനെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫറെയും നടുറോഡിൽ ഗുണ്ടകള്‍ മര്‍ദ്ദിച്ചു

സംഭവത്തില്‍ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. പ്രദേശത്തേക്ക് ഒരു വാര്‍ത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്തിയതായിരുന്നു മാതൃഭൂമി ലേഖകനും ഫോട്ടോഗ്രാഫറും.