മണിപ്പൂർ ആക്രമണങ്ങൾ; അതിരൂക്ഷമായ കേസുകളിൽ കണ്ടാൽ വെടിയുതിർക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ്

സമൂഹത്തിൽ തീവെപ്പിലേക്കും നശീകരണത്തിലേക്കും നയിക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളും പ്രതികാര ആക്രമണങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തെ പല ജില്ലകളിലും നടക്കുന്നുണ്ട്.

രാജ്യത്തെ വടക്ക് കിഴക്കൻ മേഖലകളിൽ ബിജെപിയോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിക്കുന്നു; ജെഡിയു എംഎൽഎമാരെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് മണിപ്പൂർ മുഖ്യമന്ത്രി

ജെഡിയുവിലെ സംവിധാനത്തേക്കാൾ 100 മടങ്ങ് മികച്ചതാണ് ബിജെപി. എംഎൽഎമാർ മാത്രമല്ല, ജെഡിയു പ്രവർത്തകരും ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു.