പിടിയിലായ ഡിആർഡിഒ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു വർഷമായി പാക് ഏജന്റുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നു; വെളിപ്പെടുത്തി അന്വേഷണ സംഘം

പാക് ഇന്റലിജന്റ്സ് ഓപറേറ്റീവിന്റെ ഒരു വനിതാ ഏജന്റുമായിട്ടായിരുന്നു ഇയാൾ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്. ഇരുവരും തമ്മിൽ 2022 സെപ്തംബർ മുതൽ

ഷഹറൂഖ് കുറ്റം സമ്മതിച്ചു; കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് കേസന്വഷണം നീളുന്നു; പ്രതിയെ കേരള പൊലീസിന് കൈമാറി

നിലവിൽ പ്രതിയെ കേരള പൊലീസിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എത്രയും വേഗം ഇയാളെ കേരളത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ തുടരുകയാണ്.