ബിജെപി പ്രവർത്തകനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി; ബംഗാളിലെ ഗ്രാമത്തിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ

ബുറാന്റെ മരുമകൾ തൃണമൂൽ ടിക്കറ്റിൽ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സീറ്റിൽ മത്സരിച്ചെങ്കിലും ബി ജെ പി വിജയിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് മാൾഡ നോർത്ത്