1500 ഏക്കർ ഭൂമി വാങ്ങി കൂട്ടിയതിൽ പങ്ക്; വാർത്തയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയണം: കെ സുരേന്ദ്രൻ

2018ൽ കേരളത്തിൽ നെൽവയൽ നികത്തൽ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയത് ഇത്തരം ഭൂമി സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

ഭൂമി പാട്ടത്തിന് നല്‍കി പണം തട്ടിപ്പ്; നടൻ ബാബുരാജ് അറസ്റ്റിൽ

മൂന്നാറിനു സമീപം ആനവിരട്ടി കമ്പിലൈന്‍ ഭാഗത്ത് 22 കെട്ടിടങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണ് വൈറ്റ് മിസ്റ്റ് മൗണ്ടന്‍ ക്ലബ്ബ് റിസോർട്ട്.