കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തി; ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ മലയാളിയായ വ്യവസായിക്കെതിരെ സിനിമ നിര്‍മ്മാതാവ് കെ.വി മുരളീദാസ്

ഷിബുവിന്റെ ഒരു സ്ഥാപനം പോലും ടാക്‌സ് അടയ്ക്കുന്നില്ലെന്നതിന്റെയും വാട്ടര്‍മാന്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകളും