നെല്ല് സംഭരിച്ച്‌ ഒന്നരമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു പൈസ പോലും സര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നൽകാതെ കർഷകരെ വഞ്ചിച്ച് സർക്കാർ

ആലപ്പുഴ : നെല്ല് സംഭരിക്കാന്‍ സമരവുമായി തെരുവിലിറങ്ങേണ്ടി വന്ന കുട്ടനാട്ടെ കര്‍ഷകരെ വീണ്ടും വഞ്ചിച്ച്‌ സര്‍ക്കാര്‍. നെല്ല് സംഭരിച്ച്‌ ഒന്നരമാസം