ആരൊക്കെ ബഹിഷ്കരിച്ചാലും അതൊന്നും നവകേരള സദസ് ജനകീയ മുന്നേറ്റത്തെ ബാധിക്കുകയില്ല : മുഖ്യമന്ത്രി

ആരൊക്കെ ബഹിഷ്കരിച്ചാലും അതൊന്നും നവകേരള സദസ് എന്ന ജനകീയ മുന്നേറ്റത്തെ ബാധിക്കുകയില്ലെന്നും, ആയിരങ്ങളാണ് നവകേരള

കൊടുവള്ളി നഗരസഭയുടെ നിർദ്ദേശം; പുള്ളാവൂർ പുഴയിൽ സ്ഥാപിച്ച കട്ടൗട്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്‌തു

വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത ബ്രസീൽ ആരാധകർ നെയ്‌മർ ജൂനിയറിന്റെ നാൽപ്പത് അടിയോളം വരുന്ന കട്ടൗട്ടുമായി മറുപടി നൽകി.