പ്രവാസിയെ ആയുധങ്ങളുമായെത്തിയ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി രണ്ടു ദിവസം; പ്രതികളുടെ പൊടിപോലുമില്ല!

പരപ്പന്‍പൊയിലില്‍ വീട്ടില്‍ വെച്ച്‌ പ്രവാസിയെ ആയുധങ്ങളുമായെത്തിയ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി രണ്ടു ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും പൊലീസിന് കണ്ടെത്താനായില്ല. കോഴിക്കോട് , മലപ്പുറം