കന്നഡ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി കെആർജി സ്റ്റുഡിയോസ് അഞ്ജലി മേനോനുമായി ഒന്നിക്കുന്നു

സംവിധായിക അഞ്ജലി മേനോന്റെ വാക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ: "കെആർജി സ്റ്റുഡിയോസുമായി സഹകരിക്കുന്നതില്‍ ഞാൻ ഉറ്റുനോക്കുന്നു.