കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിന്റെ അനുമതിയില്ല; കെ സുരേന്ദ്രന്റെ കേരളാ യാത്ര മാറ്റി

അടുത്ത മാസം സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപിക്ക് തിരക്കിട്ട പരിപാടികൾ ഉള്ളതിനാലാണ് യാത്ര മാറ്റിയതെന്നാണ് പാർട്ടിനൽകിയിട്ടുള്ള വിശദീകരണം.