കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനിലേക്ക് ബിനീഷ് കോടിയേരി; കണ്ണൂർ ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയം

ജയത്തിനു പിന്നാലെ കെ സി എ (കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ) പ്രതിനിധിയായി ബിനീഷ് കോടിയേരിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു.