ആർഎസ് എസിനെ നിരോധിക്കുമെന്ന് കർണാടക സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല: മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ

സംസ്ഥാനത്തെ മുൻ ബി ജെ പി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന നിയമങ്ങൾ തങ്ങൾ മാറ്റുമെന്നും ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളോ സംഘടനകളോ സമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയാവുകയോ

മദ്യവർജനത്തിന് ഇളവ് നൽകിയ തീരുമാനം ദൗർഭാഗ്യകരവും പ്രതിഷേധാർഹവും; ഖാര്‍ഗെയ്ക്ക് വിഎം സുധീരന്റെ കത്ത്

ഇക്കാലത്ത് ഈ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നത് എന്ന വാദം ന്യായീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും സുധീരൻ