ആവേശം എന്ന സിനിമയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഇടി കാണുന്നത്: കനി കുസൃതി

റേപ്പ് സീനൊക്കെ വിഷ്വലി കാണിക്കുന്നതൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല. എന്നാൽ കുറെ പേർ അത് കാണുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും കാണാൻ എന്റെ മനസിപ്പോഴും

ആവേശം ഒരുപാട് ഇഷ്ട്മായി; എന്നാൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രവും വേണമായിരുന്നു എന്ന് കനി കുസൃതി

ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ആവേശം തനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ട്മായെന്നും എന്റര്‍ടെയ്ന്‍ഡ് ആയ സിനിമയായിരുന്നുവെന്നും