മതത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തിനായി ആർഎസ്എസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു: കനയ്യ കുമാർ

ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ജോലികളും ഭരണഘടനയുടെ മാർഗനിർദേശത്തിന് കീഴിലാണ് നടക്കുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ ചിന്ത രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്

കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ പട്ടികയിൽ ഇടംനേടി കനയ്യ കുമാർ

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി 117 നേതാക്കളെ ഭാരത് യാത്രികരില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് താല്‍ക്കാലിക പട്ടിക കോണ്‍ഗ്രസ് ഇതിനോടകം തയ്യാറാക്കി