ഹിന്ദു യുവാക്കളെ വിവാഹം ചെയ്താൽ നിങ്ങള്‍ക്ക് 45 ഡിഗ്രി ചൂടിൽ ബുർഖ ധരിക്കേണ്ടി വരില്ല; വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തിൽ കാജൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനി അറസ്റ്റിൽ

നേരത്തെയും സമാനമായ വർഗീയ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയ വലതുപക്ഷ നേതാവാണ് കാജൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാജൽ ബെൻ ഷിൻഗ്ല