നടൻ കൈലാസ് നാഥ് അന്തരിച്ചു

കൈരളിയുടെ മഹാപ്രതിഭയായ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുടെ സംവിധാന സഹായിയായി രംഗത്തെത്തിയ കൈലാസ് നാഥ് ഇതിനോടകം മുന്നൂറിലധികം സിനിമകളിലും