വടകരയിലെ കാഫിർ പോസ്റ്റർവ്യാജം; മുസ്‌ലിം യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവല്ല പോസ്റ്റ് നിർമിച്ചതെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ

ഫേസ്ബുക്കിലെ അമ്പാടിമുക്ക് സഖാക്കൾ എന്ന പേജ് ആരാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് സൈബർ സെൽ കോഴിക്കോട് വിഭാഗം അന്വേഷിക്കു